Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1       DEFINICJE

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.optre.pl prowadzony przez Sprzedawcę;

Sprzedawca - OPTRE z siedzibą w Gdańsku, ul. Cieszyńskiego 38/18 80-809 Gdańsk, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5862246813, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet i telefonicznej za pomocą Sklepu;

Klient - osoba fizyczna pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży;

Towary - urządzenia i akcesoria;

Oferta Sklepu - asortyment Towarów znajdujący się na stronie internetowej Sklepu wraz
z podanymi aktualnymi cenami, dostępnością i terminem realizacji Zamówienia, stanowiący zaproszenie do składania zamówień przez Klientów. Oferta Sklepu nie stanowi oferty
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego; 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta skierowane do Sprzedawcy za pomocą formularza Zamówienia lub telefonicznie, dotyczące zamiaru zawarcia umowy sprzedaży określonego Towaru, znajdującego się w Ofercie Sklepu;

Potwierdzenie Zamówienia - oświadczenie woli Sprzedawcy złożone Klientowi
w odpowiedzi na Zamówienie, stanowiące przyjęcie Zamówienia i skutkujące zawarciem umowy sprzedaży. Oświadczenie, wraz ze szczególami zamówienia oraz regulaminem, dostarczane jest do klienta drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

Refubrished in optre - Oznaczenie (REFUBRISCHED IN OPTRE)  na karcie produktu oznacza że jest to produkt używany, odnowiony przez nasz serwis i może nosić ślady użytkowania i zużycia, może nie zawierać oryginalnego zestawu akcesoriów oraz opakowania. Na tego typu produkty udzielana jest 7-dniowa gwarancja.

§ 2       ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

1.         Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.sklep.optre.pl za pomocą formularza Zamówienia lub telefonicznie na numer (58) 741-89-32 (koszt połączenia według stawek operatora). Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy e-mailem Potwierdzenie Zamówienia na adres mailowy podany na formularzu Zamówienia (lub w Zamówieniu telefonicznym) wraz z nadanym numerem Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.

2.         Realizacja Zamówienia rozpoczyna się od momentu wysłania do Klienta Potwierdzenia Zamówienia (w razie wybrania opcji płatność przy odbiorze lub odbiór osobisty) lub zaksięgowania wpłaty (w razie wybrania opcji płatność Payu). Dostępność poszczególnych Towarów jest podana na stronie Sklepu.

3.         Czas realizacji Zamówienia, jest zależny od dostępności Towaru podanej w karcie Towaru na stronie Sklepu. Klient składając Zamówienie wyraża zgodę na termin realizacji podany przy danym Towarze.

4.         W przypadku braku dostępności części Towarów objętych Zamówieniem w magazynie lub u dostawców Sklepu, Klient jest informowany niezwłocznie o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może zrezygnować z Zamówienia albo zrezygnować tylko z Towaru, który wydłuża czas realizacji Zamówienia.

5.         Umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy.

6.         Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7.         Do każdej sprzedaży  wystawiany jest dokument sprzedaży: faktura VAT lub paragon fiskalny. Termin wystawienia faktury regulują przepisy prawa podatkowego.

8.         Wszystkie ceny w Ofercie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztów dostawy Towaru.

9.         Cena Towaru obowiązująca w chwili składania przez Klienta Zamówienia stanowi cenę sprzedaży. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej.

10.       Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

11.       Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży) .Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

§ 3       REJESTRACJA KONTA
 

1.         Klient chcący zarejestrować się w Sklepie, zobowiązany jest założyć konto Klienta
i wypełnić pola pod napisem "Rejestracja".

2.         Podawane hasło Klienta musi mieć co najmniej 6 znaków. Rejestracji dokonuje się tylko raz. Podane hasło jest wykorzystywane również podczas składania kolejnych Zamówień. W razie zapomnienia hasła, Klient może odzyskać hasło, korzystając
z opcji „Przypomnij hasło, w menu „Logowanie”.

3.         Klient zarejestrowany wpisuje swój e-mail oraz hasło i naciska "Zaloguj".

4.         Od chwili rejestracji informacje o zakupach Klienta są przechowywane i chronione
w bazach danych zgodnie z przepisami prawa. Rejestracja umożliwia sprawdzenie historii Zamówień oraz stanu realizacji złożonych Zamówień za pomocą strony "Zamówienia", w menu konta Klienta.

5.         Rejestracja konta Klienta nie jest obowiązkowa. Klient może dokonać zakupu Towaru bez rejestracji. Wówczas powinien złożyć Zamówienie, w menu „koszyk” wypełniając niezbędne pola adresowe. Kupując Towar bez rejestracji, możliwa jest jedynie płatność przy odbiorze lub odbiór osobisty.

§ 4       FORMY PŁATNOŚCI


 Z zastrzeżeniem §3 ust. 5, płatności można dokonywać w następujący sposób:

a)         płatność przelewem tradycyjnym - płatności dokonuje się przy składaniu zamówienia, logując się do systemu PayU.

b)         płatność kartą, e-przelewem - płatności dokonuje się przy składaniu zamówienia, logując się do systemu PayU.

c)         płatność przy odbiorze Towaru - płatność uiszcza się u kuriera lub listonosza;

d)         odbiór osobisty - odbiór osobisty Towarów w naszym sklepie stacjonarnym w Gdańsku przy ul. Cieszyńskiego 38/18, płatność gotówką.

§ 5       DOSTAWA I JEJ KOSZTY
 

1.         Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu sposób. Towar w dostawie jest ubezpieczony oraz zabezpieczony przed zniszczeniem. Zalecane jest, aby produkty wielkogabarytowe były wysyłane kurierem. Zaleca się w obecności kuriera lub dostawcy sprawdzenie zawartości przesyłki.

2.         Towar wysyłany jest z  magazynu na terenie Warszawy w dniach od poniedziałku do piątku. Przesyłki są dostarczane tylko w dni robocze. W przypadku usług DPD na specjalne życzenie Klienta, Towar może być odbierany w oddziale terenowym DPD.

3.         Czas realizacji to : Kurier DPD - 24H od momentu nadania, Poczta Polska - 2 Dni od momentu nadania (z wyłączeniem Sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

4.         Zamówienia złożone i rozliczone przez PayU.pl do godziny 13.00 zostają przyjęte do realizacji w tym samym dniu, po godzinie 13.00 na drugi dzień roboczy.

5.         Dostawa jest wykonywana jedynie na terenie Polski.

6.         Dostawa towaru o wartości nie przekraczającej 300 zł.- dokonywana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej (jako paczka/list polecony priorytetowy), firmy kurierskiej DPDlub poprzez odbiór osobisty w naszym sklepie.

7.         Dostawa towaru o wartości powyżej 300 zł dokonywana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub po przez odbiór osobisty w naszym sklepie

8.         Koszty wysyłki kurierem : płatności za pobraniem - 19 zł, po przedpłacie - 17 zł.

9.         Koszty wysyłki Pocztą Polską wynoszą w przypadku płatności za pobraniem - 17 zł, płatności e-przelewem lub kartą w systemie PayU.pl - 17 zł, płatności tradycyjnym przelewem na konto systemu PayU.pl - 17 zł

10.       Koszt odbioru własnego w salonie w Gdańsku przy ul. Cieszyńskiego 38/18 jest bezpłatny.

11.       Nie wysyłamy przesyłek za granicę. Dodastawa odybwa się wyłącznie na terenie Polski. 

§ 6       PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

1.         Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku: Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

2.         W celu ułatwienia, poniżej zamieszczamy Wzór oświadczenia o odstąpieniu. Pobierz - Oświadczenie o odstąpieniu_od_umowy

3.         W razie odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny za zamówiony Towar wraz z kosztem przesyłki w formie podanej w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni  od od dnia odstąpienia klienta od umowy.

4.         Klient zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar i oświadczenie, należy wysłać na adres siedziby firmy: OPTRE, ul. Cieszyńskiego 38/18 80-809 Gdańsk.

5.         Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta.

§ 7       REKLAMACJE I ZWROTY

1.         Reklamacje i zwroty obsługuje Dział Reklamacji i Obsługi Klienta
OPTRE
ul. Cieszyńskiego 38/18
80-809 Gdańsk
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00

e-mail:biuro@optre.pl
tel. (+48) (0) 58 741-89-32  
fax: (+48) (0)58 741-89-32

2.         W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa,
w razie gdy Towar jest niezgodny z umową (np. zawiera wadę fizyczną), Klient może go zareklamować i żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy Towar, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta, w szczególności kosztów dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego uruchomienia.

3.         Jeżeli Klient, o którym mowa w ust. 2, z przyczyn określonych w ust. 2, nie może żądać naprawy ani wymiany Towaru albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy i zwrócić Towar. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

4.         Chcąc dokonać reklamacji lub zwrotu należy dostarczyć Towar wraz ze stosownym oświadczeniem (w przypadku reklamacji - opisem przyczyn reklamacji)  i dowodem zakupu na adres podany w ust. 1.

5.         Zaleca się, aby reklamowany lub zwracany Towar był w oryginalnym opakowaniu. Towar powinien być kompletny (np. telefon, ładowarka, bateria, itp., czyli sprzęt wraz z jego elementami składowymi, które znajdowały się w opakowaniu).

6.         W przypadku wysłania towaru powinien on zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.         Jeśli nie są spełnione ww. warunki złożenia reklamacji, Klient zostanie poproszony
o uzupełnienie braków (uzupełnienie wymaganych części, akcesoriów oraz dokumentów dotyczących reklamowanego Towaru itp.).

8.    Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem przyczyn reklamacji od Klienta. Brak rozpatrzenia reklamacji w ww. terminie oznacza uznanie reklamacji.

9.         W przypadku stwierdzenia braku podstaw do reklamacji, Towar jest odsyłany Klientowi. Do odsyłanego Towaru dołączone jest pismo, w którym podana jest przyczyna nieuwzględnienia reklamacji i odesłania Towaru.

10.       Sprzedawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeżeli Klient, o którym mowa
w ust. 2, przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru
z umową nie zawiadomił o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru. Roszczenia Klienta określone w ust. 2 i 3 przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Zawiadomienie Sprzedawcy o niezgodności Towaru z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności Towaru z umową, jeżeli Sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi Klienta.

11.       W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę, wyrządzoną w związku z realizacją złożonych Zamówień ograniczona jest do rzeczywistej wartości szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. W przypadku tych Klientów prawo do złożenia reklamacji wygasa, jeśli Klient nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po wykryciu wady, a roszczenia z tytułu rękojmi wygasają po upływie roku. W przypadku Klientów, niebędących konsumentami, koszty przesyłki Towaru w razie reklamacji, nie będą zwracane, a zwrot Towaru będzie następował na koszt Klienta.

§ 8       GWARANCJE
 

1.         Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją. Gwarantem produktów jest producent. Warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej oraz dostępne na stronie producenta.

2.         Gwarancja realizowana jest na podstawie karty gwarancyjnej oraz/lub dowodu zakupu.

3.         Okresy gwarancji wynoszą odpowiednio: 24 miesiące na urządzenia nowe i 12 miesięcy na baterie(niezależnie od tego czy wchodzą one w skład pakietu sprzedażnego telefonu czy też sprzedawane są oddzielnie). Na produkty używane długość gwarancji ustalana jest indywidualnie - informacja o długości gwarancji podana jest w specyfice produktu. 

4.         Karta gwarancyjna, zawierająca warunki gwarancji dostarczana jest do Klienta wraz
z Towarem (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu Towaru lub w instrukcji obsługi). W przypadku wykrycia wady w Towarze kupionym w Sklepie i objętym gwarancją należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej.

5.         W razie trudności ze znalezieniem adresów punktów serwisowych, prosimy o kontakt biuro@optre.pl.

6.        Naruszenie przez klienta plomb gwarancyjnych jest podstawą do odrzucenia reklamacji.

§ 9       SKARGI, POCHWAŁY I UWAGI

Wszelkie uwagi, skargi, pochwały na obsługę Sklepu oraz uwagi i wnioski dotyczące działalności Sklepu prosimy kierować w formie listownej lub mailowej na adres: biuro@optre.pl. Każda uwaga będzie dla nas bardzo cenna.

§ 10      DANE OSOBOWE

1.         Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, zebranych podczas realizacji sprzedaży jest OPTRE, ul. Cieszyńskiego 38/18 Gdańsk.

2.         Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

3.         W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów : Firmy kurierskie, Operator systemu płatności, System wysyłki wiadomości typu newsletter. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

4.         Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania stosownie do postanowień powołanej wyżej ustawy. Podane przez Klienta dane będą przetwarzane jedynie w celu realizacji jego Zamówienia oraz w celach marketingowych wyłącznie za uprzednią zgodą klienta. Podanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia usługi.

5.         Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również
prawo do żądania zmiany, zablokowanialub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: sklep@sonymobile-sklep.pl

6.         Na zasadach określonych w art. 31 powyższej ustawy Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych Klientów w celach
i zakresie wynikających z postanowień Regulaminu.

7.         Informacje handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis donewslettera). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

§11      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Umowy sprzedaży zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2.         Klient wraz z Towarem otrzymuje wyciąg z Regulaminu wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3.         Postanowienia Regulaminu nie maja na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. w przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo maja te przepisy.

4.         W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie  przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5.         Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom powszechnym. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 12      OBOWIĄZYWANIE I ZMIANA REGULAMINU

1.         Każdy Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego warunki. 

2.         Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.